Politica de Confidentialitate

Bucovina Tuning

Prezenta Politică de confidențialitate (“Politica”) explică modul în care Bucovina Tuning (denumită în continuare: ”Bucovina Tuning”) colectează, utilizează şi gestionează informaţiile tale cu caracter personal.

Bucovina Tuning se angajează să protejeze şi să îţi respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal. Citeşte prezenta Politică cu atenţie ca să înţelegi de ce şi cum colectăm datele de la tine şi cum vor fi utilizate.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Potrivit GDPR (REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE), „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Nu există o listă a datelor cu caracter personal, iar GDPR nu impune statelor să realizeze o astfel de listă, pentru simplul motiv că o dată poate deveni într-un anumit context dată cu caracter personal, iar în alt context să fie pur și simplu o informație fără valoare de dată cu caracter personal.

Iată câteva exemple de date cu caracter personal:

 • numele;
 • domiciliul sau reședința cuiva;
 • numărul de telefon;
 • o adresă de e-mail;
 • numărul de buletin, pașaport sau carte de identitate;
 • date privind locația (de exemplu, funcția de date privind locația disponibilă pe un telefon mobil);
 • un IP;
 • un cookie ID;

Când şi cum colectăm de la tine date cu caracter personal?

Noi colectăm informaţiile tale cu caracter personal atunci când acestea sunt relevante pentru nevoile tale de consumator sau afacerea noastră (de ex. când cumperi şi/sau comanzi produse şi/sau servicii de la noi, când te înregistrezi pe site-ul nostru, când furnizezi feedback despre bunuri şi servicii, când te abonezi la newsletter, etc.).

Obținem informațiile cu caracter personal direct de la tine atunci când comanzi anumite produse sau servicii sau completezi un anumit formular. Formularele folosite de Bucovina Tuning includ câmpuri precum numele, adresa de e-mail, numărul de telefon mobil, parola de acces, detalii privitoare la adresa de livrare a unor produse, detaliile de facturare, etc.

Colectăm date cu caracter personal atunci când completezi şi trimiţi de bunăvoie către Bucovina Tuning formularele online de pe paginile Website-ului. Formularele completate cu informaţii cu caracter personal nu pot fi trimise către Bucovina Tuning dacă nu îţi exprimi acordul voluntar cu privire la condiţiile prezentei Politici de confidenţialitate. Exprimarea acordului voluntar se face manual, de către fiecare utilizator în parte, selectând cu cursorul sau prin atingere (în cazul ecranelor tactile) câmpul atribuit documentului “Sunt de acord sa primesc e-mailuri” din cadrul formularului.

Reţine că acestea sunt doar informații despre modalitățile posibile de utilizare a datelor cu caracter personal pe care le poți întâlni vizitând site-urile web Bucovina Tuning şi efectuând o achiziție de la noi.

NU colectăm și NU prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Nu folosim datele tale cu caracter personal în scopuri de marketing decât cu acordul tău prealabil. Dacă doreşti să îţi trimitem detalii despre produsele, ofertele şi promoţiile noastre, te poţi abona la newsletter-ul nostru, doar în această modalitate vei putea fi informat cu privire la noutăţi.

Te asigurăm că nu vei primi mesaje nesolicitate prin sisteme automate de apelare şi comunicare, prin fax sau poştă electronică (e-mail) sau prin orice altă metodă care foloseşte serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului în situatia în care nu ţi-ai exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi astfel de comunicări.

Cu toate acestea, ulterior exprimării consimţământului de primire a mesajelor, vei avea dreptul să să soliciţi în mod gratuit încetarea comunicării electronice. În acest sens, Bucovina Tuning îţi pune la dispoziţie link-uri şi adrese de e-mail vizibile în paginile proprii şi în mediile de comunicare a mesajelor.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul colectării Datelor cu caracter personal este în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare şi presupune:

 • procesarea comenzilor;
 • administrarea contului creat de Utilizator pe Website;
 • transmiterea de mesaje de natură comercială şi/sau de informare prin poşta electronică (e-mail);
 • conformarea, cu privire la cerinţele legale comerciale.

Nu eşti obligat să ne furnizezi datele tale cu caracter personal, însă refuzul tău va determina imposibilitatea îndeplinirii scopului prelucrării datelor cu caracter personal şi implicit nu vei putea beneficia în totalitate de serviciile pentru care ai ales să vizitezi şi să utilizezi Website-ul.(de ex.: comezile nu vor putea fi procesare/onorate).

Care sunt drepturile utilizatorilor?

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal recunoaște persoanelor vizate o serie de 9 drepturi importante (operatorul este cel obligat să se asigure de respectarea lor):

  1. Dreptul la informare – art. 13 şi 14 GDPR. Acest drept le permite persoanelor vizate să ia cunoştinţă, chiar de la momentul la care se face colectarea, despre modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvăluite ori transferate, ce drepturi au persoanele în cauză cu privire la datele prelucrate, etc.

Dreptul de acces la date – art. 15 GDPR. Iţi permite să obţii din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la alte informații utile.

 • Dreptul la rectificarea datelor – art. 16 GDPR. Iţi permite sa obtii de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc.
 • Dreptul la ștergerea datelor – art. 17 GDPR. Iţi permite să obţii din partea noastră ştergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri nejustificate. Există totuşi şi excepții de la această regulă (spre exemplu, în situaţia în care datele sunt prelucrate în scopuri statistice ori de arhivare, precum şi în cazul în care datele sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligaţii legale ori pentru constatarea sau apărarea unui drept în instanţă).
 • Dreptul la restricționarea datelor – art. 18 GDPR. Este un drept cu caracter temporar. Poate fi exercitat între momentul în care luăm decizia de a şterge anumite date (nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării) și ștergerea efectivă a datelor, cu transmiterea prealabilă a unei cereri prin care te opui ștergerii, motivând faptul că ai nevoie de aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Ca urmare a unei astfel de solicitări, vom “îngheța” datele, oprind prelucrarea lor pentru o anumită perioadă de timp.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – art. 20 GDPR. Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care le-ai furnizat Bucovina Tuning într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastra. Cu alte cuvinte, datele personale iţi vor fi oferite, într-un format structurat, pentru ca tu să poţi decide dacă alegi să le descarci sau, dimpotrivă, dacă le trimiţi unui alt operator.
 • Dreptul la opoziție – art. 21 GDPR. Ai dreptul de a te opune, spre exemplu, prelucrării datelor tale personale, atunci când acestea sunt prelucrate în scop de marketing direct. Ca să fie mai clar modul în care iţi poţi exercita acest drept, trebuie menţionat, spre exemplu, că în toate newsletterele care provin de la Bucovina Tuning, vei avea întotdeauna posibilitatea sa te dezabonezi. Oferim aceasta posibilitate în absolut toate situaţiile, indiferent că legea ne obligă sau nu la aceasta (nu toate mailurile de la noi sunt considerate a fi marketing direct), pentru că ni se pare important ca interacţiunea ta cu Bucovina Tuning să existe doar câtă vreme ţi-o doreşti.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – art. 22 GDPR. Acest drept se referă la crearea de profiluri, care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Bucovina Tuning nu realizeaza astfel de profiluri care să fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru persoana vizată. La momentul la care vom realiza astfel de profiluri, te vom anunţa şi vom modifica prezenta nota de informare.

Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Pentru a proteja datele tale cu caracter personal de distrugerea accidentală sau ilegală, de pierderea sau alterarea acestora şi de accesul unor persoane neautorizate, Bucovina Tuning utilizează măsuri de securitate tehnice şi organizatorice de înaltă complexitate. Datele personale completate şi trimise de tine prin intermediul formularelor online de pe Website vor fi procesate, stocate şi criptate (în cazul parolei de acces) utilizând tehnici informatice din domeniul programării web, care pot fi dar fără a se limita la: imunizarea câmpurilor formularelor prin metode specifice, respectarea parametrilor de siguranţă privind conexiunea cu baza de date, instalarea de programe antivirus în sistemul de operare al Server-ului. Accesul la baza de date pentru lucrările de administrare şi/sau modificare a anumitor date se realizează prin autentificarea cu parolă doar de către administratorii şi/sau angajaţii desemnaţi de Bucovina Tuning. Copiile de siguranţă a bazei de date se vor realiza pe suport electronic, respectiv pe hard disk-ul local sau cloud. Computer-ul pe care se află hard disk-ul local se va afla în permanenţă într-o încăpere încuiată unde vor avea acces doar administratorii şi/sau angajaţii desemnaţi de Bucovina Tuning. De asemenea, pentru menţinerea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva viruşilor informatici) Bucovina Tuning interzice folosirea de programe software locale care provin din surse neautorizate şi instalează pe hard disk-urile locale programe de tip antivirus pentru prevenirea infestării cu viruşi şi dacă este cazul pentru devirusarea automată. Administratorii şi/sau angajaţii desemnaţi de Bucovina Tuning sunt instruiţi asupra importanţei menţinerii confidenţialităţii datelor cu caracter personal, precum şi asupra riscurilor pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal. Informaţiile cu caracter personal stocate în baza de date NU vor fi tipărite. Bucovina Tuning garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal găzduite prin sistemul său informatic.

Securitatea datelor bancare

În cazul plăţilor efectuate cu cardul (exemplu: achiziţionarea produselor), comercializarea se efectuează prin intermediul soluţiilor de plată online oferite de terţi autorizaţi în relaţia cu Bucovina Tuning. În vederea eliminarii riscului ca datele Utilizatorilor să intre în posesia unor persoane neautorizate şi să fie folosite abuziv/nelegal de acestea, terţii autorizaţi în relaţia cu Bucovina Tuning garantează legalitatea şi securitatea datelor personale (număr de card, data expirării, etc) şi a sistemelor informatice utilizate.

Cookie-uri

Bucovina Tuning foloseşte Cookie-uri proprii și de la terți pentru colectarea datelor cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • analizarea comportamentului potenţialilor clienţi (vizitatori) sau a celor existenţi pe paginile Website-ului; (de ex.: frecvenţa cu care este abandonat coşul de cumpărături);
 • identificarea mijloacelor tehnice prin care se realizează traficul pe Website; acestea pot fi dar nu se limitează la sistemul de operare, tipul dispozitivului, rezoluţia ecranului.
 • adaptarea conţinutului Website-ului în funcţie de preferinţele Utilizatorilor (de ex.: ce secţiuni sau categorii sunt mai des vizitate, ce produse sunt mai des vizualizate sau ce butoane sunt folosite frecvent);
 • implementarea de funcţii practice sau pentru satisfacerea nevoilor Utilizatorilor (de ex.: menţinerea produselor în coşul de cumpărături în cazul închiderii browser-ului sau salvarea unor pagini şi/sau secţiuni într-un meniu rapid disponibil pentru o conectare ulterioară a Utilizatorului);
 • identificarea preferinţelor vizitatorilor care ulterior ar putea fi folosite în scopuri de marketing şi publicitate prezentându-se diferite anunţuri publicitare şi promotii în funcţie de interesele manifestate de Utilizatori pe Website.

Bucovina Tuning foloseşte Cookie-uri per sesiune (temporare) şi permanente. Primul tip, cele temporare, rămân pe discul Utilizatorului până la terminarea sesiunii sau până la închiderea aplicației/browser-ului. Fișierele permanente rămân pe discul Utilizatorului chiar și după închiderea browser-ului, pe o perioadă variabilă de timp, în funcție de parametrii fiecărui Cookie în parte sau până ce sunt șterse de către Utilizator din setările browser-ului. Cookie-urile folosite pe acest Website nu memorează informații cu caracter personal și nu identifică personal utilizatorii de internet.

Datele colectate cu ajutorul Cookie-urilor vor fi folosite doar pentru a îmbunătăţi experienţa interacţiunii Utilizatorului cu Bucovina Tuning în mediul online. Setările privind acceptarea Cookie-urilor sau/și ștergerea acestora pot fi operate în browser-ul Utilizatorului. Totuși, limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta modul de interacțiune cu paginile acestui Website.

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal?

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât avem nevoie de ele şi exclusiv în scopul pentru care sunt procesate, după care vom lua măsurile necesare pentru a le șterge definitiv.

Vom revizui în mod activ datele cu caracter personal pe care le deținem și le vom șterge în siguranță sau, în unele cazuri, le vom anonimiza, atunci când nu mai există o nevoie legală.

Vă rugăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-ului nostru Politica de confidenţialitate şi Secţiunea de termeni şi condiţii pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea.

Prin citirea acestei note de informare ati luat cunoştinţă despre datele cu caracter personal care urmează a fi colectate şi prelucrate de Bucovina Tuning şi înţelegeţi faptul că aceste date constituie elemente determinante pentru accesarea produselor şi serviciilor oferite de Bucovina Tuning, precum şi pentru derularea activităţii noastre comerciale.

Orice sesizare cu privire la o posibilă încălcare a confidențialităţii, vă rugăm să o transmiteţi prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) la adresa din:

Str. Calea Unirii 18, Suceava

sau pe mail la următoarea adresă: office@bucovinatuning.ro.